Ett av Nordeas bankkontor. Foto: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Banknyheter nyheter

Nordea bryter ny mark i Sverige genom att introducera gröna företagslån. Lånen som garanterar ett visst hållbarhetstänk för båda partnerna ska möjliggöra för ett bättre, miljövänligare samhället. Den första kunden för de nya lånen blir även ett fastighetsbolag som inriktar sig just på hållbarhet.

Nordea är inte rädda för att testa nya saker. Under morgonen så offentliggjordes deras nya satsning, hållbara företagslån. Lånen som kallas gröna bygger på ett åtagande om en hållbar finansiering samt att investeringen i sig ska vara hållbar.

Förhoppningen med de nya lånen är enligt Nordenchefen Magnus Montan att Nordea ska bli mer hållbara i så stor del av sin verksamhet som möjligt.

Nordea satsar på mindre företag och på miljön

Den nya satsningen härstammar till viss del från de gröna obligationer som under en längre tid funnits på marknaden. Dessa har dock enbart använts av större fastighetsbolag, till skillnad från dessa lån.

Den nya satsningen riktas främst mot mindre och medelstora företag som tidigare saknat hållbara finansieringsalternativ. Magnus Montan, Nordenchef på Nordeas Buisness Banking avdelning, säger i ett pressmeddelande att de har över en halv miljon av dessa kunder och att hållbarhet ofta lyfts fram i samtal med dessa.

Montan nämner även att det är viktigt för Nordea som företag att ha en hållbar verksamhet. Därför utgör de gröna lånen en viktig del i detta arbete.

Hårda krav ger mindre miljöpåverkan

Miljön har blivit ett hett samtalsämne, inte minst bland företagare. Många av de förändringar som genomförts har dock på sikt visat sig vara tandlösa, så verkar dock inte fallet vara med Nordea. Deras hårda krav på låntagaren ska säkerställa att lånen faktiskt får en avsevärd positiv effekt på miljöpåverkan.

Som ett exempel på detta lyfter Montan fastighetskunderna, som för att få ett grönt lån har tydliga riktlinjer att följa. I avseende till energieffektivtet ställer exempelvis Nordea krav som innebär en 25-procentig ökning i energieffektivitet i jämförelse med svenska byggnadsregler.

Att det i framtiden kommer att krävas handling för att bevara miljön är de flesta överens om. För att samhället ska bli hållbart krävs det dock att såväl privatpersoner och företag satsar resurser och tid på att utveckla lösningar, likt Nordea nu gjort.